SBO HET MOZAÏEK

SBO Het Mozaïek is er voor alle leerlingen in het primair onderwijs in het samenwerkingsverband Zutphen, die op een bepaald moment onvoldoende kunnen profiteren van het onderwijs dat hen in de basisschool wordt aangeboden.
Onze school biedt deze leerlingen, die gezien hun problematiek met betrekking tot het leren, werkhouding en persoonlijkheid, aangewezen zijn op speciaal basisonderwijs, de kans zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.
Uitgangspunt is het pedagogisch klimaat:
een omgeving waarin een leerling weet dat hij/zij veilig en geborgen is. Eén en ander blijkt door heldere regels voor zowel de leerlingen, het personeel en de ouders/ verzorgers. Een duidelijke structuur waar we samen voor verantwoordelijk zijn. De regels zijn afgestemd op de mogelijkheden van de leerlingen, zodat ze erop aangesproken kunnen worden. Daar waar nodig krijgen de leerlingen de mogelijkheid gewenst gedrag aan te leren, zodat ze zelfstandig aan het goede schoolklimaat kunnen werken.

Kalender


26-2-2018 Voorjaarsvakantie
5-3-2018 19:30 Vergadering ouderraad
8-3-2018 Nieuwsbrief 7
8-3-2018 20:00 Vergadering MR
30-3-2018 Goede Vrijdag (vrij)
Bezoek Muzehof
Geplaatst in Nieuws
op 22-02-2018
Op 5 februari hebben de 3 groepen 5 en 6 een kijkje mogen nemen in de Muzehof. Met veel enthousiasme trommelden de leerlingen bij de percussieworkshop mee. Ook bewogen ze veel bij de dans, waarbij ze zelf ook mochten experimenteren. Bij drama oefenden ze verschillende emoties uit te beelden. [Lees meer]
Kerst
Geplaatst in Nieuws
op 11-01-2018
Dinsdag 19 december was de traditionele kerstinloop. Vanaf kwart over zes waren de eerste kinderen met hun ouders aanwezig op het plein. Ze konden zich warm houden bij de vuurkorven en luisteren naar het geluid van de midwinterhoornblazers uit Almen. [Lees meer]
Kerstbakjes maken in Twello
Geplaatst in Nieuws
op 18-12-2017
Op het AOC heeft groep 8 op donderdag 14 december mooie kerstbakjes gemaakt. Onder leiding van een docent en met hulp van leerlingen van het AOC zijn de resultaten erg mooi geworden. [Lees meer]

Welkom

Deze website geeft u informatie over activiteiten op onze school, recente ontwikkelingen en onze visie op goed onderwijs.
Onze school ligt in Zutphen en is actief in het samenwerkingsverband van de regio Zutphen e.o.. De leerlingen die onze school bezoeken komen uit de gemeenten Brummen, Lochem, Bronkhorst, Voorst en Zutphen.


Twitter