SBO HET MOZAÏEK

SBO Het Mozaïek is er voor alle leerlingen in het primair onderwijs in het samenwerkingsverband Zutphen, die op een bepaald moment onvoldoende kunnen profiteren van het onderwijs dat hen in de basisschool wordt aangeboden.
Onze school biedt deze leerlingen, die gezien hun problematiek met betrekking tot het leren, werkhouding en persoonlijkheid, aangewezen zijn op speciaal basisonderwijs, de kans zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.
Uitgangspunt is het pedagogisch klimaat:
een omgeving waarin een leerling weet dat hij/zij veilig en geborgen is. Eén en ander blijkt door heldere regels voor zowel de leerlingen, het personeel en de ouders/ verzorgers. Een duidelijke structuur waar we samen voor verantwoordelijk zijn. De regels zijn afgestemd op de mogelijkheden van de leerlingen, zodat ze erop aangesproken kunnen worden. Daar waar nodig krijgen de leerlingen de mogelijkheid gewenst gedrag aan te leren, zodat ze zelfstandig aan het goede schoolklimaat kunnen werken.

Kalender


16-10-2017 Herfstvakantie
16-11-2017 Nieuwsbrief 4
5-12-2017 Sinterklaasfeest (12.15 uur vrij)
21-12-2017 Nieuwsbrief 5
25-12-2017 Kerstvakantie
Special Heroes
Geplaatst in Nieuws
op 10-10-2017
Sinds dit schooljaar doet onze school mee aan het sportproject “Special Heroes”, een sportstimuleringsproject voor kinderen in het speciaal onderwijs. De kinderen krijgen een aantal sportlessen tijdens de gymlessen die door verenigingen uit de buurt worden aangeboden. [Lees meer]
Kinderboekenweek 2017
Geplaatst in Nieuws
op 10-10-2017
Op 4 oktober startte de Kinderboekenweek en natuurlijk openden wij dit ook met een leuke opening. Het thema is dit jaar Gruwelijk eng. [Lees meer]
Studiedag SBO scholen
Geplaatst in Nieuws
op 28-09-2017
Op woensdag 27 september was de tweede studiedag van SBO scholen in Doetinchem. Deze vond plaats in het Stadion de Vijverberg in Doetinchem. [Lees meer]

Welkom

Deze website geeft u informatie over activiteiten op onze school, recente ontwikkelingen en onze visie op goed onderwijs.
Onze school ligt in Zutphen en is actief in het samenwerkingsverband van de regio Zutphen e.o.. De leerlingen die onze school bezoeken komen uit de gemeenten Brummen, Lochem, Bronkhorst, Voorst en Zutphen.


Twitter