SBO HET MOZAÏEK

SBO Het Mozaïek is er voor alle leerlingen in het primair onderwijs in het samenwerkingsverband Zutphen, die op een bepaald moment onvoldoende kunnen profiteren van het onderwijs dat hen in de basisschool wordt aangeboden.
Onze school biedt deze leerlingen, die gezien hun problematiek met betrekking tot het leren, werkhouding en persoonlijkheid, aangewezen zijn op speciaal basisonderwijs, de kans zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.
Uitgangspunt is het pedagogisch klimaat:
een omgeving waarin een leerling weet dat hij/zij veilig en geborgen is. Eén en ander blijkt door heldere regels voor zowel de leerlingen, het personeel en de ouders/ verzorgers. Een duidelijke structuur waar we samen voor verantwoordelijk zijn. De regels zijn afgestemd op de mogelijkheden van de leerlingen, zodat ze erop aangesproken kunnen worden. Daar waar nodig krijgen de leerlingen de mogelijkheid gewenst gedrag aan te leren, zodat ze zelfstandig aan het goede schoolklimaat kunnen werken.

Kalender


11-7-2016 Zomervakantie
Sportdagen Highland games
Geplaatst in Nieuws
op 04-07-2016
We hadden dit jaar voor de middenbouw weer een geweldige sportdag met als thema : ‘Highland Games’. Er waren dus veel stoere en zware opdrachten, zoals: biervat rollen, boomstam werpen, autoband omkeepen, spijkerbroekhangen, kruiwagenestafette, spijker slaan, enz. [Lees meer]
20 jaar het Mozaiek
Geplaatst in Nieuws
op 10-06-2016
20 jaar Het Mozaïek!! Dat moest gevierd worden! En wat hebben we een topdag gehad. Het was gezellig en de kinderen, ouders en leerkrachten hebben erg genoten. De dag begon knallend tijdens de opening door de burgemeester. [Lees meer]
Het Land van Jan Klaassen
Geplaatst in Nieuws
op 31-05-2016
De nachten waren geteld en eindelijk was het dan zover:
Groep 1-2 en groep 3-4 gingen op Schoolreisje naar........:"Het Land van Jan Klaassen".
De kinderen werden over de auto's van de vele juffen verdeeld en de stoet kon vertrekken.
[Lees meer]

Welkom

Welkom op de website van Het Mozaiek.

Deze website geeft u informatie over activiteiten op onze school, recente ontwikkelingen en onze visie op goed onderwijs.
Onze school ligt in Zutphen en is actief in het samenwerkingsverband van de regio Zutphen e.o.. De leerlingen die onze school bezoeken komen uit de gemeenten Brummen, Lochem, Bronkhorst, Voorst en Zutphen.


Twitter