SBO HET MOZAÏEK

SBO Het Mozaïek is er voor alle leerlingen in het primair onderwijs in het samenwerkingsverband Zutphen, die op een bepaald moment onvoldoende kunnen profiteren van het onderwijs dat hen in de basisschool wordt aangeboden.
Onze school biedt deze leerlingen, die gezien hun problematiek met betrekking tot het leren, werkhouding en persoonlijkheid, aangewezen zijn op speciaal basisonderwijs, de kans zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.
Uitgangspunt is het pedagogisch klimaat:
een omgeving waarin een leerling weet dat hij/zij veilig en geborgen is. Eén en ander blijkt door heldere regels voor zowel de leerlingen, het personeel en de ouders/ verzorgers. Een duidelijke structuur waar we samen voor verantwoordelijk zijn. De regels zijn afgestemd op de mogelijkheden van de leerlingen, zodat ze erop aangesproken kunnen worden. Daar waar nodig krijgen de leerlingen de mogelijkheid gewenst gedrag aan te leren, zodat ze zelfstandig aan het goede schoolklimaat kunnen werken.

Kalender


21-12-2017 Nieuwsbrief 5
25-12-2017 Kerstvakantie
Workshops
Geplaatst in Nieuws
op 04-12-2017
Muzehof organiseert culturele workshops waaruit wij als school een pakket mochten samenstellen.
Vorig schooljaar en dit schooljaar was er voor elke groep een workshop. Een bonus! [Lees meer]
Pietengym
Geplaatst in Nieuws
op 30-11-2017
Deze week kregen de kinderen van de onderbouw weer een echte ‘Pieten-gymles’. Ze konden allerlei pietenkunstjes oefenen, pakjes in de schoorsteen gooien, van dak naar dak springen, op het dak klimmen en klauteren enz. [Lees meer]
Voorstelling 'Griezelen'
Geplaatst in Nieuws
op 27-11-2017
Woensdag 15 november j.l. hebben de groep 1/2/3 tot en met groep 6 het Kinderboekenweekproject “Griezelen” met een voorstelling in de gymzaal afgesloten. Veel ouders genoten van het sfeervolle en kleurrijke optreden van de leerlingen. [Lees meer]

Welkom

Deze website geeft u informatie over activiteiten op onze school, recente ontwikkelingen en onze visie op goed onderwijs.
Onze school ligt in Zutphen en is actief in het samenwerkingsverband van de regio Zutphen e.o.. De leerlingen die onze school bezoeken komen uit de gemeenten Brummen, Lochem, Bronkhorst, Voorst en Zutphen.


Twitter