SBO HET MOZAÏEK

SBO Het Mozaïek is er voor alle leerlingen in het primair onderwijs in het samenwerkingsverband Zutphen, die op een bepaald moment onvoldoende kunnen profiteren van het onderwijs dat hen in de basisschool wordt aangeboden.
Onze school biedt deze leerlingen, die gezien hun problematiek met betrekking tot het leren, werkhouding en persoonlijkheid, aangewezen zijn op speciaal basisonderwijs, de kans zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.
Uitgangspunt is het pedagogisch klimaat:
een omgeving waarin een leerling weet dat hij/zij veilig en geborgen is. Eén en ander blijkt door heldere regels voor zowel de leerlingen, het personeel en de ouders/ verzorgers. Een duidelijke structuur waar we samen voor verantwoordelijk zijn. De regels zijn afgestemd op de mogelijkheden van de leerlingen, zodat ze erop aangesproken kunnen worden. Daar waar nodig krijgen de leerlingen de mogelijkheid gewenst gedrag aan te leren, zodat ze zelfstandig aan het goede schoolklimaat kunnen werken.

Kalender


5-12-2016 Sinterklaas
20-12-2016 19:00 Kerstinloop
22-12-2016 Nieuwsbrief 5
26-12-2016 Kerstvakantie
Laatste schooldag juf Dori
Geplaatst in Nieuws
op 23-08-2016
De laatste schooldag met groep 1-2 wilde juf Dori graag samen met juf Jannette als 'n soort "Feest"dag vieren.
Want afscheid nemen is niet altijd leuk. Er horen meerdere gevoelens bij. [Lees meer]
Musical 'We gaan voor GOUD'
Geplaatst in Nieuws
op 23-08-2016
Op dinsdagochtend 5 juli mocht de hele school meegenieten van de musical van de schoolverlaters.
Wat hadden die kinderen veel teksten moeten leren zeg, en ze zongen mooie liedjes. [Lees meer]
Afscheid juf Dori
Geplaatst in Nieuws
op 19-08-2016
Juf Dori had het theatergroepje "ZIEZUS" uitgenodigd, als cadeautje voor de hele school. Ziezus maakte er echt 'n feestje van en samen met de kinderen ontstond: "Dori de musical". [Lees meer]

Welkom

Deze website geeft u informatie over activiteiten op onze school, recente ontwikkelingen en onze visie op goed onderwijs.
Onze school ligt in Zutphen en is actief in het samenwerkingsverband van de regio Zutphen e.o.. De leerlingen die onze school bezoeken komen uit de gemeenten Brummen, Lochem, Bronkhorst, Voorst en Zutphen.


Twitter