SBO HET MOZAÏEK

SBO Het Mozaïek is er voor alle leerlingen in het primair onderwijs in het samenwerkingsverband Zutphen, die op een bepaald moment onvoldoende kunnen profiteren van het onderwijs dat hen in de basisschool wordt aangeboden.
Onze school biedt deze leerlingen, die gezien hun problematiek met betrekking tot het leren, werkhouding en persoonlijkheid, aangewezen zijn op speciaal basisonderwijs, de kans zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.
Uitgangspunt is het pedagogisch klimaat:
een omgeving waarin een leerling weet dat hij/zij veilig en geborgen is. Eén en ander blijkt door heldere regels voor zowel de leerlingen, het personeel en de ouders/ verzorgers. Een duidelijke structuur waar we samen voor verantwoordelijk zijn. De regels zijn afgestemd op de mogelijkheden van de leerlingen, zodat ze erop aangesproken kunnen worden. Daar waar nodig krijgen de leerlingen de mogelijkheid gewenst gedrag aan te leren, zodat ze zelfstandig aan het goede schoolklimaat kunnen werken.

Kalender


11-7-2016 Zomervakantie
Bezoek kinderboerderij groep 1/2
Geplaatst in Nieuws
op 19-05-2016
Op vrijdag 13 mei was het dan eindelijk zover.
Ons bezoek aan de kinderboerderij De Schouw kon nu wel door gaan.
Eerder hadden we het moeten afzeggen omdat het die dag erg nat weer was.
We hadden dit bezoek gepland vanwege ons project over de Lente. [Lees meer]
Koningsspelen 22 april 2016
Geplaatst in Nieuws
op 17-05-2016
Het was weer n prachtig gezicht hoe de jongste kinderen aan de hand van de oudsten door de school liepen om van allerlei leuke spelletjes te doen.
Alle groepjes bestonden uit 9-10 kinderen uit verschillende groepen, waarbij de kinderen van groep 8 voor de jongsten van school zorgden. [Lees meer]
Sportdag groepen 1/2, 3/4 en 4/5
Geplaatst in Nieuws
op 17-05-2016
Alle kinderen van groep 1-2, groep 3-4 en groep 4-5 hebben ook dit jaar weer erg genoten van de spelletjes- sportdag. Juf Els had alles weer geweldig voorbereid en dankzij de hulp van vele ouders liep alles heel soepel en gezellig en verdienden alle kinderen 'n SPORTDAG-DIPLOMA! [Lees meer]

Welkom

Welkom op de website van Het Mozaiek.

Deze website geeft u informatie over activiteiten op onze school, recente ontwikkelingen en onze visie op goed onderwijs.
Onze school ligt in Zutphen en is actief in het samenwerkingsverband van de regio Zutphen e.o.. De leerlingen die onze school bezoeken komen uit de gemeenten Brummen, Lochem, Bronkhorst, Voorst en Zutphen.


Twitter