Ouderraad

De ouderraad bestaat uit ouders / verzorgers en vergadert ongeveer één keer in de zes weken. Bij deze vergaderingen zijn ook twee personeelsleden betrokken.
De ouderraad is zeer actief bij festiviteiten in de school. Sportdagen, kerst, sinterklaas en feestdagen zijn zonder ouders niet te organiseren.
Bovendien is de ouderraad altijd actief bij informatieavonden, rapportavonden, inloop-avonden, afscheidsavonden enz.
De ouderraad verzorgt namens de ouders de contacten bij langdurig zieke kinderen en personeelsleden.
Voor al deze activiteiten is geld noodzakelijk.
De ouderraad vraagt dan ook een vrijwillige bijdrage. Dit schooljaar wordt € 25,00 per leerling gevraagd. Eens per jaar, in november, wordt voor de besteding van ouderraadgelden door de ouderraad verantwoording afgelegd. Voor leerlingen die gedurende het schooljaar geplaatst worden, wordt € 2,00 per maand in rekening gebracht. Dus een leerling die in januari komt, betaalt voor zes maanden nog € 12,00.
Banknummer van de ouderraad:
RABO Zutphen 386759766

De ouderraad heeft een scholieren-ongevallenverzekering afgesloten voor de leerlingen bij activiteiten in schoolverband, zoals excursies en schoolreizen.