Schoolgids 2023-2024

Deze schoolgids geeft u inzicht in de doelstellingen en werkwijzen van ons onderwijs en onze zorg voor de leerlingen. U wordt ook geïnformeerd over de dagelijkse gang van zaken op onze school en de samenstelling van het team.
De gids is niet alleen bedoeld voor ouders van kinderen die de school al bezoeken, maar ook voor ouders die nog voor de keuze staan om hun kind onderwijs te laten volgen op “SBO het Mozaïek”. Voor de leerlingen en hun ouders die al langer bekend zijn met het reilen en zeilen op onze school is deze gids een geheugensteuntje.
Wel beseffen wij dat de informatie in de schoolgids niet compleet is.
Mocht u op- of aanmerkingen hebben, dan horen we dat graag.
We kunnen in een volgende uitgave daarvan gebruik maken.
Wij wensen alle geledingen die bij de school betrokken zijn een plezierig en leerzaam schooljaar toe.

Wilt U de schoolgids 2023-2024 bekijken klik HIER