Agenda schooljaar 2019-2020

woensdag 18 september is de eerste studiedag van het team. Alle leerlingen zijn deze
        dag vrij.

woensdag 18 september is er vanaf 19.30 uur een vergadering van de ouderraad.

dinsdag 24 september is er in een informatieavond in alle groepen. De uitnodigingen zijn
        per mail verstuurd.

woensdag 25 september is de start van de kinderpostzegelactie. De leerlingen uit groep 8
        doen hier aan mee. 

woensdag 3 oktober start de Kinderboekenweek 2018.

maandag 7 oktober begint de week van de pauzehap voor de groepen 5/6 tot en met 8.

donderdag 17 oktober verschijnt nieuwsbrief 2.

vrijdag 18 oktober begint de herfstvakantie.

maandag 28 oktober is de eerste schooldag na de herfstvakantie.

maandag 4 november worden er startgesprekken gehouden. U ontvangt hiervoor een
        uitnodiging.

donderdag 7 november worden er startgesprekken gehouden. U ontvangt hiervoor een
        uitnodiging.

donderdag 21 november verschijnt nieuwsbrief 3.

donderdag 5 december vieren we het sinterklaasfeest. De leerlingen zijn om 12.15 uur
        vrij.

dinsdag 17 december is er ’s avonds een kerstinloop. U ontvangt hiervoor een
        uitnodiging.

donderdag 19 december verschijnt nieuwsbrief 4.

vrijdag 20 december begint de kerstvakantie. 

maandag 6 januari 2020 is de eerste schooldag na de kerstvakantie.       


 

 

Twitter