AGENDA

·         dinsdag 30 augustus is er in een informatieavond in alle groepen.
  De uitnodigingen zijn per mail en via Parro verstuurd.

·         woensdag 28 september is de start van de kinderpostzegelactie.
  De leerlingen uit groep 8 doen hier aan mee.

·         woensdag 5 oktober start de Kinderboekenweek 2020.

·         donderdag 6 oktober verschijnt nieuwsbrief 2.

·         maandag 10 oktober tot en met donderdag 13 oktober worden er oudergesprekken gehouden.
  U ontvangt hiervoor een uitnodiging.

·         vrijdag 21 oktober begint om 12.30 uur de herfstvakantie.

·         maandag 31 oktober is de eerste schooldag na de herfstvakantie.

·         donderdag 24 november verschijnt nieuwsbrief 3.

·         maandag 5 december vieren we het sinterklaasfeest. De leerlingen zijn om 12.30 uur vrij.

·         dinsdag 20 december is er ’s avonds een kerstinloop. U ontvangt hiervoor een uitnodiging.

·         donderdag 22 december verschijnt nieuwsbrief 4.

·         vrijdag 23 december begint om 12.30 uur de kerstvakantie.

·         maandag 9 januari 2023 is de eerste schooldag na de kerstvakantie.       Twitter