Nieuwsbrief 1 - september 2018

Na een welverdiende vakantie, is de school weer begonnen.
We hopen dat het voor iedereen een goed schooljaar wordt.

Survivaldag groepen 8
De leerlingen van de groepen 8 hebben donderdag 13 september j.l. een sportieve dag in het Markant Outdoorcentrum in Braamt gehad. Onder deskundige begeleiding werden diverse sportieve activiteiten beoefend. Het was een gezellige en sportieve dag.

Oefening ontruimingsplan
Ieder schooljaar houden we een ontruimingsoefening op onze school. Door deze oefening kennen de leerlingen het geluid van het brandalarm en weten ze hoe ze onder begeleiding van hun leerkracht de school moeten verlaten, indien dit nodig is. De oefening is woensdag 12 j.l. gehouden en is goed verlopen. Binnen 5 minuten waren alle leerlingen uit de school en stonden ze op het schoolplein.

Afscheid meneer Dick
Na 40 jaar gewerkt te hebben op SBO het Mozaïek gaat meneer Dick met pensioen. Hij heeft als conciërge alle ontwikkelingen in het speciaal basisonderwijs vanaf 1978 meegemaakt en heel veel leerlingen op onze school zien komen en gaan. Door zijn werkzaamheden was meneer Dick een belangrijke ondersteuning voor alle teamleden. Maar ook alle leerlingen kenden meneer Dick en konden altijd bij hem terecht voor verschillende vragen en hulp. Zo heeft hij vele fietsen gerepareerd en banden geplakt voor de leerlingen. Ook haalde en bracht hij leerlingen van en naar huis wanneer het leerlingenvervoer niet goed was geregeld of de leerlingen ziek waren. Tijdens de musicals van de schoolverlaters zorgde hij de laatste jaren voor het bedienen van het geluid. Het schoolplein werd regelmatig geveegd om valpartijen te voorkomen. En voor schooltijd werd het zwerfafval opgeruimd om het plein er verzorgd te laten uitzien. Bij problemen met de computers en/of het digibord werd ook de hulp gevraagd van meneer Dick. Kon hij het probleem niet zelf oplossen dan werd de helpdesk gebeld.
Hij zorgde dat het probleem zo snel mogelijk werd opgelost, zodat de leerkrachten en leerlingen verder konden met de lessen. Zoals U begrijpt gaan wij een ervaren conciërge, maar ook een geweldig mens missen, die zeer veel heeft betekend voor het team en de leerlingen van het speciaal basisonderwijs in Zutphen. Vrijdag 28 september nemen we ’s morgens afscheid met de leerlingen van meneer Dick en ’s middags met de collega’s, oud-collega’s en zijn familie. Mocht u hem ook nog willen bedanken dan mag u de komende 2 weken best even binnenkomen om hem een hand te geven.
Namens het team, de leerlingen en de ouders wil ik meneer Dick via deze nieuwsbrief alvast hartelijk bedanken voor al zijn werkzaamheden, zijn betrokkenheid en zijn inzet op onze school en wens hem een fijne en gezonde toekomst met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.

Kinderboekenweek 2018 (start woensdag 3 oktober a.s.)
Op woensdag 3 oktober a.s. start de Kinderboekenweek 2018. Dit jaar is het thema “Vriendschap”, Kom erbij! Vriendschap is een heel breed thema, maar wel een thema dat een bijzonder onderwerp aanspreekt. Iedereen is op zoek naar vriendschappen, mensen bij wie je je veilig voelt, kinderen met wie je graag speelt. Het is een persoonlijke band tussen mensen die elkaar vertrouwen.
De opening van de kinderboeken week houden wij in de gymzaal. De Kinderboekenweek loopt tot en met 14 oktober! De auteur van het Kinderboekenweekgeschenk is Jozua Douglas met het boek De eilandenruzie. Mila Praagman, bekend van het prentenboek van het jaar, Nog 100 nachtjes slapen, schrijft en tekent dit jaar het prentenboek van de Kinderboekenweek.
In alle klassen wordt aandacht besteed aan het thema. In de groepen 5 tot en met 8 worden er o.a. voorleeswedstrijden gehouden.

Overzicht formele contacten schooljaar 2018-2019
• In de week voor de herfstvakantie (oktober) worden op school door de groepsleerkrachten startgesprekken gehouden met de ouders.
• In de week voor de voorjaarsvakantie (februari) worden op school door de groepsleerkrachten 15 – minutengesprekken gehouden met de ouders n.a.v. de rapporten.
• In de één na laatste schoolweek (juni) worden op school door de groepsleerkrachten 15 – minutengesprekken gehouden met de ouders n.a.v. de rapporten.
Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht, interne begeleider of de directeur. Ook is het mogelijk een afspraak te maken voor een gesprek op een ander moment dan genoemd in de formele contacten.

Namens het team
Gerrit Brummelman

Twitter