Nieuwsbrief 2 - oktober 2018


Studiedag vrijdag 16 november: alle leerlingen zijn vrij.

De eerste studiedag van dit schooljaar is vrijdag 16 november. ‘s Morgens hebben we met het team een scholing in het gebruik van ons administratieprogramma en ’s middags een startbijeenkomst van het programma Zien. Dit programma brengt het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen van groep 1 t/m 8 systematisch in kaart. Het geeft inzicht in de eventuele ondersteuningsvragen op het gebied van het sociaal- emotioneel functioneren en helpt de leerkracht om het gedrag van het kind beter te bergrijpen. Hierbij kan de leerkracht de eventuele sterke kanten van een kind benutten. Zo wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling bevorderd. Het programma Zien gaan we met ingang van dit schooljaar voor alle leerlingen gebruiken.

Kinderboekenweek 2018
Op woensdag 3 oktober startte de Kinderboekenweek 2018. Dit jaar is het thema “Vriendschap”, Kom erbij! De opening van de Kinderboekenweek werd in de gymzaal gehouden.
In de groepen 6, 7 en 8 zijn voorleeswedstrijden gehouden.
In de finale van de groepen 6, 6/7 en 7 zaten Seyma Karalik uit groep 6, Rik Verpoorten uit groep 6/7 en Maree Doornink uit groep 7. Rik Verpoorten werd door de kinderjury gekozen als voorleeskampioen van deze groepen.
Melle Hofstede is voorleeskampioen geworden van groep 8A en Daphne Jonkers van groep 8B.
Tijdens de finale van de voorleeswedstrijd van de groepen 8 werd Melle gekozen als voorleeskampioen.
Allemaal van harte gefeliciteerd.

Special Heroes
Met ingang van het vorig schooljaar is onze school lid van Special Heroes.
Special Heroes probeert voor alle speciaal onderwijs leerlingen zoveel mogelijk sporten aan te bieden waaraan uw kind binnen de lestijden van school mee kan doen. We hopen dat uw kind na deze lessen deel wil nemen aan de gastlessen die de sportaanbieder beschikbaar stelt! Vindt uw kind het dan nog zo leuk dan hoopt de sportaanbieder, de school en Special Heroes dat uw kind uiteindelijk lid wordt van de sportaanbieder.
Op onze school doen we mee met de groepen 3/4, 5, 6, 6/7 en 7.
Na de herfstvakantie gaan de kinderen uit deze klas starten met de lessen Free-running
De lessen worden aangeboden door Sebastiaan van Praag. Sebastiaan verzorgt freerunning lessen/trainingen bij gymnastiekvereniging SZG in Zutphen.
De lessen worden op de volgende dinsdagen gegeven: dinsdag 30 oktober, 6, 13 en 20 november.
We wensen de kinderen veel plezier tijdens de lessen.

Ouderbijdrage (IBAN nummer)
U heeft een brief ontvangen over de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-2019.
Voor het overmaken moet u het IBAN nummer gebruiken.
Het nummer van de Rabobank van de ouderraad is: NL08RABO 0386759766.
U mag deze bijdrage ook in een envelop meegeven aan uw kind en laten afgeven bij de groepsleerkracht Wilt u wel op de envelop de naam van uw kind en de groep vermelden.

Namens het team
Gerrit Brummelman

Twitter