Nieuwsbrief 3 - november 2018

 

Toezicht op schoolplein vanaf 8.15 uur
Voor 8.15 uur is de school niet verantwoordelijk voor de leerlingen. Vanaf 8.15 uur houdt de pleinwacht toezicht bij de taxi’s, fietsenstalling en op het plein. Tussen 8.15 en 8.30 uur gaan de leerlingen naar hun eigen groep. Om 8.30 uur gaat de bel en moeten de leerlingen in de klas zijn.
Er zijn echter voor 8.15 uur al vaak kinderen op het schoolplein. Wij willen u vragen ervoor te zorgen dat uw kind niet voor 8.15 uur op het schoolplein is om problemen te voorkomen. 

Afsluiting project Kinderboekenweek groepen 1/2 tot en met 5
Woensdag 14 november j.l. hebben groep 1/2 tot en met groep 5 het Kinderboekenweekproject “Vriendschap”, Kom erbij! met een voorstelling in de personeelsruimte afgesloten. Veel ouders, opa’s en oma’s genoten van het sfeervolle en kleurrijke optreden van de leerlingen. 

Schooldammen groepen 6, 7 en 8

Afgelopen maandag 12 november zijn de damwedstrijden begonnen voor het damkampioenschap van onze school voor de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8. Voor dit kampioenschap hebben zich 40 leerlingen opgegeven. De wedstrijden worden in de middagpauze gespeeld. De wedstrijden van de finalepoule worden woensdag 28 november en donderdag 29 november gespeeld. De winnaar mag zich een jaar lang damkampioen noemen van SBO het Mozaïek. Tijdens de Sintviering worden de prijzen uitgedeeld.

Sinterklaasfeest woensdag 5 december 2018
Zaterdag 17 november is Sinterklaas aangekomen in ons land. De Sint en zijn Pieten brengen ook dit jaar weer een bezoek aan onze school. We hebben ze uitgenodigd voor woensdag 5 december. De Sint wordt ’s morgens verwelkomd in de gymzaal. Hierna brengt hij een bezoek aan groep 1/2 tot en met groep 5. De overige groepen vieren het Sinterklaasfeest in hun eigen klas.

Kerstinloop dinsdag 18 december 2018
De traditionele kerstinloop voor alle kinderen en hun familie is dinsdag 18 december van 18.30 – 20.00 uur. Houdt u deze avond vast vrij? U ontvangt nog een uitnodiging. De ouderraad zorgt vrijdag 21 december voor een kerstontbijt voor alle kinderen en teamleden. Om 12.15 uur begint voor alle kinderen de kerstvakantie. 
 
Ouderbijdrage (IBAN nummer)
U heeft een brief ontvangen over de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-2019.
Misschien bent u vergeten het bedrag over te maken. Dit kan op het volgende IBAN nummer.
Het nummer van de Rabobank van de ouderraad is: NL08RABO 0386759766.
U mag deze bijdrage ook in een envelop meegeven aan uw kind en laten afgeven bij de groepsleerkracht Wilt u wel op de envelop de naam van uw kind en de groep vermelden.

Namens het team
Gerrit Brummelman

Twitter