Nieuwsbrief 6 - maart 2019


Tevredenheidsonderzoek SBO het Mozaïek

De leerkrachten en de directie van onze school proberen een kwalitatief en passend onderwijsaanbod te verzorgen voor uw kind(eren). Om te kijken in hoeverre we hierin slagen willen wij door middel van een tevredenheidsonderzoek graag weten wat uw mening is over onze school en ons onderwijs. Voor dit tevredenheidsonderzoek maken we gebruik van een vragenlijst die u via internet kunt invullen. U ontvangt volgende week een mail met een uitnodiging voor het invullen van een vragenlijst voor onze school. We zouden het zeer op prijs stellen als u uw mening over de school en het onderwijs op deze wijze kenbaar wilt maken. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. Wij hopen dat we op uw medewerking mogen rekenen. Want hoe meer mensen de lijst invullen hoe completer we te weten komen wat u belangrijk vindt voor het onderwijs dat uw kind bij ons geniet. Vanzelfsprekend zullen wij u informeren over de resultaten.
Personeel
Woensdag 20 maart heeft juf Debby, leerkracht van groep 8A, een dochter gekregen.
Haar naam is Suus. Het gaat goed met moeder en dochter. Juf Debby gaat nu eerst samen met haar gezin genieten van haar verlof.

Project “Met de klas de boer op” groep 6
Dinsdag 12 maart j.l. hebben de leerlingen van de groepen 6 en 6/7 meegedaan aan het project “Met de klas de boer op”. Dit project wordt georganiseerd door LTO Noord in de gemeenten Zutphen, Doesburg en Bronckhorst.
De leerlingen van groep 6 zijn deze dag naar de boerderij van juf Erna geweest en de leerlingen van groep 6/7 naar boerderij Fitfarm in Wichmond. Eerst kregen ze informatie over het leven op de boerderij en daarna zijn ze op de boerderij gaan kijken. Het was een erg leerzame en gezellige dag voor alle leerlingen.

Judolessen groepen 8
Vanaf dinsdag 12 maart hebben de leerlingen uit de groepen 8 een lessenreeks judo. In deze reeks volgen ze 6 judolessen. De lessen werden gegeven door Rutger de Kreij, werkzaam als judotrainer bij stichting judoschool Zutphen. Tijdens de laatste les op donderdag 16 april kunnen de ouders kijken en krijgen alle leerlingen een certificaat.

Lesprogramma: “Ik eet het beter”
Gezond eten kan heel leuk zijn. Dat ontdekken basisschoolleerlingen in de week van 25 tot en met 29 maart met Ik eet het beter. De interactieve lesprogramma’s van “Ik eet het beter” maken leerlingen op een speelse manier bewust van wat ze dagelijks eten en drinken. De leerlingen leren over de herkomst van hun eten, ervaren wat een gezonde leefstijl doet voor hun lijf en ze genieten met elkaar van de heerlijkste producten. Bij alle lesprogramma’s van Ik eet het beter ligt de nadruk op samen doen en samen beleven. Een gezonde leefstijl wordt vanzelf leuk, op school maar ook daarbuiten!

Voorstelling Zjuust groepen 8
Maandag 1 april a.s. gaan de leerlingen van de groepen 8 in de Hanzehof kijken naar de uitvoering van jeugdtheatergroep Zjuust. De voorstelling heet “Sjakie (Charlie) en de chocoladefabriek” Het verhaal gaat over de arme jongen Sjakie (Charlie) wiens diepste wens in vervulling gaat als hij een Gouden Toegangskaart vindt in een reep chocola. Hij krijgt samen met enkele andere kinderen een rondleiding door de geheimzinnige chocoladefabriek van Willy Wonka. Sjakie (Charlie) en de chocoladefabriek is het bestverkochte boek van Roald Dahl, met wereldwijd ruim 1 miljoen verkochte exemplaren.
De voorstelling wordt onze leerlingen aangeboden door Stichting Archipel, het bestuur van onze school.
Kijkavond maandag 2 april
Maandag 2 april is er voor alle groepen een kijkavond. Tijdens deze avond kunnen de kinderen in de klas tussen 18.00 en 19.00 hun werk aan hun ouder(s)/ verzorger(s) laten zien. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging.

Koningsspelen
Vrijdag 12 april a.s. houden wij de Koningsspelen op onze school.
Om 8.30 krijgen de kinderen een Koningsontbijt in de eigen klas.
Wilt u hiervoor uw kind woensdag 10 april al een bord, beker en bestek meegeven.
Daarna gaan we met alle leerlingen van onze school en de Anne Flokstraschool op het plein het Koningslied ”Pasapas” zingen en dansen.
Van 10 uur tot 12 uur spelen we met alle leerlingen spelletjes door de hele school.
De groepjes zijn gemengd. De oudste kinderen zijn groepsleider.

Namens het team
Gerrit Brummelman

Twitter