Nieuwsbrief 8, juni 2019

Afsluiting Special Heroes woensdag 3 juli i.p.v. woensdag 26 juni
De afsluiting van het Special Heroes project voor de leerlingen van de groepen 5, 6, 6/7 en 7 is verplaatst van woensdag 26 juni naar woensdag 3 juli. Deze afsluiting is op de atletiekbaan in Zutphen.

15-minuten gesprekken
De komende weken worden de laatste leerlingenbesprekingen van dit schooljaar gehouden.
Tijdens deze besprekingen worden de ontwikkelingen van de leerlingen besproken en de ontwikkelingsplannen voor het volgend schooljaar gemaakt. Tijdens het 15-minutengesprek op maandag 8 juli of donderdag 11 juli wordt de ontwikkeling van uw kind met u besproken.
U krijgt hiervoor nog een uitnodiging. Voor de groepen 8 worden geen 15-minutengesprekken meer gehouden.

Indeling groepen schooljaar 2019-2020
De laatste bijeenkomst van de toelatingscommissie van het samenwerkingsverband is geweest. We weten nu hoeveel leerlingen een toelaatbaarheidsverklaring hebben gekregen en volgend schooljaar naar onze school komen. Nadat alle leerlingenbesprekingen hebben plaats gevonden gaan we beginnen met het indelen van de groepen voor het volgende schooljaar. In de laatste schoolweek gaan de leerlingen op woensdag 17 juli kennismaken met hun nieuwe klasgenootjes en leerkracht(en).

Prijs waterpolo toernooi 2016 naar gebouw SBO het Mozaïek
Zaterdag 20 februari 2016 werd het eerste waterpolotoernooi in Zutphen georganiseerd door Waterpolovereniging de IJsselmeeuwen. Het toernooi werd gewonnen door het eerste team van onze school. De prijs was een prachtige wisselbeker en een schilderij, gemaakt door kunstenaar Henk Schouten en de zwemmers. Beide prijzen werden beschikbaar gesteld door teken/ en schilderbedrijf V.O.F. Schepping. Het schilderij heeft een aantal jaren in het zwembad De IJsselslag gehangen en heeft vanaf vrijdag 14 juni een plaatsje op onze school gekregen. Het schilderij werd opgehangen door de oud leerlingen Yorick Romeijn en Stan Jurcka. 

Medezeggenschapsraad  1 vacature
De Medezeggenschapsraad heeft met ingang van het nieuwe schooljaar 1 vacature voor de oudergeleding. Deze vacature ontstaat, omdat de dochter van één van de ouders met ingang van het volgende schooljaar naar het voortgezet onderwijs gaat. Heeft u belangstelling maar wilt u zich eerst laten informeren welke werkzaamheden eraan zijn verbonden, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de MR dhr. E. Hekkelman (leerkracht van groep 8A), te bereiken via het telefoonnummer van de school (0575-512452) of via het mailadres erikhekkelman@archipelprimair.nl

Namens het team 
Gerrit Brummelman
Twitter