NIEUWSBRIEF JULI 2019

Musical schoolverlaters
De afgelopen weken zijn de schoolverlaters bezig geweest met het oefenen voor de musical “Confetti”, er werden decors gemaakt, liedjes geoefend en teksten geleerd. Dinsdag gingen alle leerlingen van de school naar de musical kijken en woensdag werd de musical tijdens de afscheidsavond opgevoerd voor de ouders. Zowel de leerlingen als de ouders hebben erg genoten van deze vrolijke musical en het goede spel van de leerlingen uit de groepen 8. Volgend schooljaar gaan de schoolverlaters naar verschillende vormen van voortgezet onderwijs in Zutphen, Vorden, Dieren en Apeldoorn. Wij wensen de kinderen veel succes en plezier op hun nieuwe school en willen de ouders bedanken voor de prettige samenwerking.


Afscheid teamleden
De afgelopen weken hebben wij met de leerlingen en de teamleden  afscheid genomen van twee collega’s, die vele jaren werkzaam zijn geweest op onze school. Hieronder kunt u lezen wat zij hebben betekend voor het Mozaïek.
<span style="text-decoration: underline;;mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:&quot;Comic Sans MS&quot;; mso-bidi-font-weight:bold">
Juf Vera
Juf Vera is vanaf september 2008 werkzaam als speltherapeut op onze school. In de afgelopen 11 jaren heeft zij veel kinderen geobserveerd en begeleid tijdens de speltherapie en gesprekken gevoerd met de ouders.  Voor kinderen is spelen de manier om de wereld te ontdekken, om gevoelens te uiten en te verwerken. Speltherapie kan een uitkomst zijn voor kinderen die zijn vastgelopen. In de spelkamer konden de kinderen in alle vrijheid spelen. Ze konden hun opgedane ervaringen uitspelen, verwerken en in het spel met nieuw, ander gedrag experimenteren. Juf Vera heeft de kinderen op een zeer professionele en enthousiaste wijze begeleid. Ze was altijd erg betrokken bij de ontwikkeling van de kinderen die ze begeleidde. Het is dan ook erg jammer dat ze stopt met haar werkzaamheden op onze school. Met ingang van 1 augustus 2019 gaat juf Vera genieten van haar welverdiende pensioen. We willen juf Vera bedanken voor alles wat zij heeft gedaan voor het Mozaïek. Zij was voor de kinderen een fantastische speltherapeut. Een paar weken geleden hebben we met de kinderen, die speltherapie van haar hebben gehad en het team afscheid van haar genomen. Wij wensen haar een fijne, gelukkige en gezonde toekomst toe. 
Er wordt geen nieuwe speltherapeut aangesteld op onze school. Mochten kinderen nu voor spelobservatie of speltherapie in aanmerking willen komen dat moeten de ouders/ verzorgers dit aanvragen via de huisarts of het Centrum voor Jeugd en Gezin. Wanneer de aanvraag is goedgekeurd kunnen ze een speltherapeut kiezen. Deze speltherapeut kan onder schooltijd de observatie en/of speltherapie uitvoeren in onze spelkamer.  We hopen dat op deze manier nog veel kinderen via het spel hun gevoelens kunnen uiten, verwerken en met nieuw, ander gedrag kunnen experimenteren.

Juf Marleen
Juf Marleen is bijna 20 jaar geleden als stagiaire logopedie gestart op onze school. Na haar stage heeft zij een aanstelling gekregen. Ze heeft ervoor gezorgd, dat veel kinderen meer spraak en taal tot hun beschikking hebben gekregen, beter zijn gaan functioneren in de groep en in de thuissituatie en meer kansen hebben in de toekomst. Zij heeft ook diegenen die betrokken zijn bij deze leerlingen (ouders, begeleiders, leerkrachten) begeleid en gecoacht zodat zij in staat zijn de communicatie met deze kinderen beter te laten verlopen. De laatste jaren heeft ze ook groepslessen logopedie gegeven in de groepen 1/2 tot en met 5. Dit was een waardevolle aanvulling van de taallessen. Omdat er de laatste jaren minder kinderen zijn op onze school, betekent dit ook dat er minder werk is voor b.v. logopedie. Vorig jaar is juf Marleen daarom gestart met een opleiding NT2. Vorige maand is zij geslaagd voor deze opleiding en is ze naast logopediste ook NT2 docent. Het is haar zelfs gelukt om een baan te krijgen bij Hogeschool Saxion in Deventer. Dat is natuurlijk een geweldige prestatie. Dit betekent echter wel dat zij helaas met ingang van 1 augustus stopt met haar werkzaamheden op onze school en haar loopbaan voortzet op Hogeschool Saxion. Ook juf Marleen heeft de kinderen op een zeer professionele en enthousiaste wijze begeleid en was altijd erg betrokken bij de ontwikkeling van de kinderen die ze begeleidde. We bedanken juf Marleen voor alles wat zij heeft gedaan voor het Mozaïek. Wij wensen haar ook een fijne, gelukkige en gezonde toekomst toe. Na de zomervakantie nemen wij met de kinderen en het team nog afscheid van haar.
De logopedie wordt nu op onze school gegeven door Melissa Foesenek, werkzaam bij de praktijk Logopedie Plus.

Het komende schooljaar starten we met 97 leerlingen verdeeld over 8 groepen.

Groep 

Leerkrachten Dagen

Groep 1/2

Giny van Vilsteren
Erna Roeterdink

Ma – di – wo
Do – vr

Groep 3

Liesbeth Verweij
Hennie Diseraad

Ma t/m wo
Do en vr.

Groep 4/5

Ina Havenaar
Erik Hekkelman

Di t/ m vr.
Ma.

Groep 5/6

Rolf Seebus
Ellen de Reuver

Ma, di, wo, vr.
Do.

Groep 6

Emmy v/d Vaart

Ma t/ vr. 

Groep 7A

Marion Liewes
Erik Hekkelman

Ma, wo, do, vr
Di.

Groep 7B

Ellen de Reuver
Hanneke Lansink

Di, wo
Ma, Do, vr

Groep 8

Debby Bakker
Annemieke de Vries

Ma, do. en vr.
Di. en wo.

Werkzaamheden overige personeelsleden

Werkzaamheden

Teamleden

Dagen

Directie

Gerrit Brummelman 

Ma t/m vr

Bewegings onderwijs

Els Brummelman

Ma., di , wo en do.mo

Interne begeleiding en didactische begeleiding

Groepen 1/2 tot en met 5/6 

Groepen 6 tot en met 8 

 


Marian Rotmans
 

Lucy Goossens

 


Ma, di, do
 

Di, wo, do en vr

Onderwijsassistenten

Jannette Schoneveld

Sanne van Esveld

Nicole van Ouwerkerk

Ma t/m do en 20x vrijdag.

Ma, di en wo

Ma, di, wo, do (8.00-13.00 uur) 

Conciërge

Ton van der Horst 

Ma t/m vr

Administratie

Agnes Terink

Ma, do en vr 

Orthopedagoog/psycholoog

Inge Kraay 

Ma en di

  

Werkzaamheden

Teamleden

Dagen

Vrijwilligers

José Pelgrim
Henriette Kouwenhoven
Kirsten Goorman

dagen in overleg
dagen in overleg
dagen in overleg   

Fysiotherapie door
Praktijk Zuidwijk

Henriette van der Lelij 

Di en wo.mo

Logopedie door
Praktijk Logopedie Plus

Melissa Foesenek

Ma en di.

 

Informatie van de MR

Laatste vergadering
Woensdag 19 juni was de laatste MR-vergadering van dit schooljaar. Op de agenda stonden, naast de gebruikelijke punten als vaststelling agenda, notulen, mededelingen en w.v.t.t.k; nieuwbouw, de toekomstvisie van het Mozaïek, schoolplan, werkdrukvermindering en het tevredenheidsonderzoek op de agenda.

Nieuwbouw en toekomstvisie
Zoals jullie wellicht weten is er sprake van dat de school op den duur naar een nieuw gebouw gaat verhuizen. De locatie is bekend, namelijk aan de Keucheniusstraat 26 te Zutphen (locatie voormalige Graaf Ottozwembad), maar veel concreter dan dit is het het afgelopen schooljaar niet geworden. Met het oog op de nieuwbouw, zijn we erg benieuwd naar de toekomstvisie van het samenwerkingsverband en het bestuur voor onze school. Om hierover van gedachten te wisselen wordt volgend schooljaar een gesprek met het bestuur en het samenwerkingsverband aangegaan.

Schoolplan
Naast de formatie hebben we het schoolplan voor komend schooljaar besproken. Een van de punten die in het schoolplan staan is bijvoorbeeld het opzetten van een leerlingenraad. Ook wordt er naar een nieuwe rekenmethode gekeken.

Werkdrukvermindering
Wat betreft werkdrukvermindering. Er is binnen school in een aantal groepen ervaring opgedaan met het werken met chromebooks. Dit is goed bevallen. De leerlingen vinden het leuk, ze kunnen zelfstandig en op eigen niveau leerstof verwerken en de leerkracht heeft meer ruimte om kinderen (extra) te begeleiden. Omdat dit ook tot werkdrukvermindering voor de leerkracht leidt, is door het team besloten om extra chromebooks aan te schaffen vanuit de gelden voor werkdrukvermindering, zodat dit ook voor een aantal andere groepen ingezet kan worden. Voorts is er een onderwijsassistent aangesteld voor de maandag, dinsdag en woensdag, zodat leerkrachten waar nodig ondersteuning kunnen krijgen en eventuele groei van het aantal leerlingen goed opgevangen kan worden.

Tevredenheidsonderzoek
De resultaten van het tevredenheidsonderzoek zijn besproken. De resultaten zien er goed uit, met rapportcijfers van een 7,3 van leerlingen, een 8 van ouders, een 7,9 van medewerkers en een 8,3 van het management. Ook kijkend naar de verschillende onderdelen zijn er geen verontrustende signalen ontvangen. Leerlingen hebben aangegeven dat ze iets meer betrokken willen worden, en dit wil de school mede doen door het opzetten van een leerlingenraad. We hopen uiteraard dat iedereen komend schooljaar zo tevreden blijft, of nog tevredener wordt.

Afsluiting schooljaar en afscheid MR lid (Lonneke Jurcka)
Als afsluiting van dit schooljaar en om afscheid te nemen van Lonneke (zij gaat helaas de MR na 7 jaar verlaten, omdat haar dochter van school gaat) hebben we met z’n allen een heerlijk ijsje gegeten bij  Talamini. Al met al was het een leuk en interessant schooljaar voor de MR. Mocht het je leuk lijken om als ouder ook aan de MR deel te nemen, dan ben je van harte welkom. Kom gerust een keertje een vergadering bijwonen!


Ouderhulp schooljaar 2018-2019
Namens het team en de kinderen willen wij alle ouders hartelijk bedanken voor hun inzet tijdens de diverse werkzaamheden en activiteiten op onze school. Zonder deze hulp zouden vele activiteiten niet kunnen worden georganiseerd.

Schoolvakanties schooljaar 2019-2020

Vakantie

Data

Eerste schooldag

Maandag 2 september 2019

Herfstvakantie

 

19-10-2019 t/m 27-10-2019

Kerstvakantie

 

21-12-2019 t/m 05-01-2020

Voorjaarsvakantie

 

22-02-2020 t/m 01-03-2020

Goede vrijdag en paasmaandag

10-04-2020 t/m 13-04-2020

Meivakantie(incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag)

25-04-2020 t/m 10-05-2020

Hemelvaart

21-05-2020 t/m 24-05-2020

Tweede pinksterdag

01-06-2020

Zomervakantie

 

18-07-2020  t/m 30-08-2020

 

Wij wensen alle kinderen, ouders en verzorgers een prettige vakantie. 

De eerste schooldag van het schooljaar 2018-2019 is maandag 2 september 2019

 
Namens het team

Gerrit Brummelman

Twitter