Nieuwsbrief 12 - juli 2018


Musical schoolverlaters

De afgelopen weken zijn de schoolverlaters bezig geweest met het oefenen voor de musical. Er werden decors gemaakt, liedjes geoefend en teksten geleerd. Dinsdag gingen alle leerlingen van de school naar de musical kijken en woensdag werd de musical tijdens de afscheidsavond opgevoerd voor de ouders. Volgend schooljaar gaan de schoolverlaters naar verschillende vormen van voortgezet onderwijs in Zutphen, Vorden, Dieren en Deventer. Wij wensen de schoolverlaters veel succes en plezier op hun nieuwe school en willen de ouders bedanken voor de prettige samenwerking.

Afscheid teamleden
De afgelopen weken hebben wij met de leerlingen en de teamleden afscheid genomen van twee collega’s, die vele jaren werkzaam zijn geweest op onze school. Hieronder kunt u lezen wat zij hebben betekend voor het Mozaïek.

Juf Tini
Juf Tini is bijna 40 jaar werkzaam geweest in het onderwijs. Eerst als leerkracht in Glanerbrug. Daarna heeft zij bijna 10 jaar gewerkt als invalleerkracht op de Zutphense basisscholen. De laatste 21 jaar heeft ze gewerkt op onze school. Als remedial teacher was zij verantwoordelijk voor de didactische begeleiding van de leerlingen, die grote problemen hadden met hun ontwikkeling op het gebied van lezen, rekenen en spelling. Dit heeft zij al die jaren op een zeer professionele en enthousiaste wijze gedaan. Vooral de wijze waarop zij de leerkrachten heeft gecoacht en de leerlingen heeft begeleid verdient een groot compliment. Ook is ze regelmatig ingezet om les te geven aan leerlingen wanneer een leerkracht afwezig was. Zij zorgde voor veel rust in de groep en de school. Ze is tevens vaak als begeleider mee geweest met schoolreisjes en excursies. Als lid van de MR dacht ze mee over de ontwikkeling van het Mozaïek voor en na de invoering van Passend Onderwijs. Daarnaast heeft ze samen met medewerkers van de openbare bibliotheek Zutphen/Warnsveld onze eigen schoolbibliotheek ontwikkeld. Wekelijks halen onze leerlingen hier nu hun leesboeken. Met ingang van 1 augustus 2018 gaat juf Tini genieten van haar welverdiende pensioen. Wij gaan een zeer ervaren en fijne collega missen. Wij bedanken haar voor alles wat ze voor het Mozaïek heeft gedaan en wensen haar, haar man en kinderen een fijne, gelukkige en vooral gezonde toekomst toe. Haar werkzaamheden worden voor het grootste deel overgenomen door juf Marian en juf Lucy, onze interne begeleiders.

Meneer Sjaak
Meneer Sjaak heeft ook 40 jaar in het onderwijs gewerkt. Na een aantal jaren buiten Zutphen gewerkt te hebben is hij vanaf 1986 werkzaam als leerkracht op onze school. Hij heeft in alle groepen lesgegeven. Hij heeft dit met veel inzet en enthousiasme gedaan en is op deze manier betrokken geweest bij de ontwikkeling van een groot aantal kinderen met speciale onderwijsbehoeften.
De laatste schooljaren heeft meneer Sjaak problemen gehad met zijn gezondheid en heeft hij niet altijd les kunnen geven. Dit was voor zowel meneer Sjaak als de leerlingen uit zijn groep niet altijd even prettig. Meneer Sjaak is als coördinator van de B.H.V. werkgroep jarenlang verantwoordelijk geweest voor de veiligheid van het gebouw en de omgeving. De jaarlijkse ontruimingsoefening werd ook door hem georganiseerd. Als vertrouwenspersoon was hij samen met juf Hennie verantwoordelijk voor het welzijn van zowel de leerlingen als de leerkrachten. Verder is hij betrokken geweest bij het organiseren van de spelletjes dag en het jaarlijkse damtoernooi op onze school. Het in elkaar zetten van de stal voor de schapen tijdens de kerstviering was ook een jaarlijkse traditie. Meneer Sjaak heeft besloten met ingang van 1 augustus 2018 te gaan stoppen met zijn werkzaamheden en gebruik te gaan maken van flexibel pensioen. Dit betekent dat wij een ervaren leerkracht gaan missen. Wij bedanken hem ook voor alles wat hij voor het Mozaïek heeft gedaan en wensen hem voor de toekomst veel geluk en een goede gezondheid toe.

Ouderhulp schooljaar 2017-2018
Namens het team en de kinderen willen wij alle ouders hartelijk bedanken voor hun inzet tijdens de diverse werkzaamheden en activiteiten op onze school. Zonder deze hulp zouden vele activiteiten niet kunnen worden georganiseerd.

Groepen schooljaar 2018-2019
Het komende schooljaar starten we met 111 leerlingen verdeeld over 8 groepen.

Groep

Leerkracht(en)

Dagen

Groep 1/2

Giny van Vilsteren

Erna Roeterdink

Ma – di – wo

Do – vr

Groep 3/4

Liesbeth Verweij

Hennie Diseraad

Ma t/m do

Vr.

Groep 5

Ina Havenaar

Hennie Diseraad

Di t/ m vr.

Ma.

Groep 6

Rolf Seebus

Ellen de Reuver

Ma, di, do, vr.

Do.

Groep 6/7

 

Emmy v/d Vaart

 

Ma t/ vr.

 

Groep 7

Ellen de Reuver

Hanneke Lansink

Di, wo

Ma, Do, vr

Groep 8 A

Debby Bakker

Erik Hekkelman

Ma, do. en vr.

Di. en wo.

Groep 8 B

Annemieke de Vries

 

Ma t/m vr.

 
Meneer Erik en juf Marion worden vanaf het begin van het schooljaar ingezet bij het lesgeven en begeleiden van de leerlingen uit de groepen 8, omdat groep 8A met 18 leerlingen start en groep 8B met 17 leerlingen. Meneer Erik doet dit op maandag en juf Marion van dinsdag tot en met vrijdag. Wanneer we door de instroom van nieuwe leerlingen een nieuwe groep moeten starten, gaan meneer Erik en juf Marion aan deze nieuwe groep lesgeven. We verwachten echter dat dit pas na de kerstvakantie van toepassing is.

Werkzaamheden overige personeelsleden

Werkzaamheden

Teamleden

Dagen

Directie

Gerrit Brummelman

 

Ma t/m vr

Bewegings onderwijs

Els Brummelman

 

Ma., di , wo en do.mo

Interne begeleiding en didactische begeleiding

 

Groepen 1/2 tot en met 6

 

Groepen 6/7 tot en met 8B

 

 

 

 

Marian Rotmans

 

Lucy Goossens

 

 

 

Ma, di, do

 

Di, wo, do en vr

Onderwijsassistenten

Jannette Schoneveld

 

Ma t/m do en 20x vrijdag.

 

Conciërge

Dick Pardijs

 

Ma t/m do

Administratie

Agnes Terink

Ma, do en vr

 

 

Werkzaamheden

Teamleden

Dagen

Speltherapie

 

Vera Straathof

 

Ma en di

Orthopedagoog/psycholoog

Inge Kraay

 

Ma en di

Logopedie

Marleen Taalman

 

Ma

Fysiotherapie

Henriette van de Lelij

 

Di en wo.mo

Vrijwilliger

José Pelgrim

Henriette Kouwenhoven

Kirsten Goorman

 

dagen in overleg

dagen in overleg

dagen in overleg


Vakantierooster 2018-2019

Belangrijk: De leerlingen hebben in het schooljaar 2018-2019 twee weken meivakantie.

Vakantie

Data

Eerste schooldag

Maandag 27 augustus 2018

Herfstvakantie

 

20-10-2018 t/m 28-10-2018

Kerstvakantie

 

22-12-2018 t/m 06-01-2019

Voorjaarsvakantie

 

23-02-2019 t/m 03-03-2019

Goede vrijdag en paasmaandag

19-03-2019 t/m 22-03-2019

Meivakantie(incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag)

27-04-2019 t/m 12-05-2019

Hemelvaart

30-05-2019 t/m 02-06-2019

Tweede pinksterdag

10-06-2019

Zomervakantie

 

20-07-2019 t/m 01-09-2019


Wij wensen alle kinderen, ouders en verzorgers een prettige vakantie.

Namens het team,

Gerrit Brummelman

De eerste schooldag van het schooljaar 2018-2019 is maandag 27 augustus 2018 !!

Twitter