Nieuwsbrief 4 - december 2018 

Groepen 8 bezoeken AOC Oost Groen in Twello

De leerlingen van de groepen 8A en 8B zijn dinsdag 11 december naar het Zone.college (het vroegere AOC Oost Groen) in Twello geweest. Zij hebben daar onder deskundige begeleiding van AOC-leerkrachten een prachtig kerstbakje gemaakt. Wij willen de ouders nog bedanken voor het vervoer bij dit bezoek.

 

Sinterklaasfeest woensdag 5 december 2018

Woensdag 5 december brachten Sinterklaas en 3 Pieten een bezoek aan onze school. In de gymzaal werden ze door alle leerlingen hartelijk ontvangen. Zoals ieder jaar werd de schooldamkampioen door de Sint gehuldigd. Dit jaar mocht Brandon van der Lem uit groep 7 de felicitaties en de beker in ontvangst nemen. Op de tweede plaats eindigde Jordan Antonescu uit groep 7, op de derde plaats Yassine Kaddouri uit groep 6/7, op de vierde plaats Tije Bakker uit groep 8A.

Zij kregen allemaal een heerlijke chocoladeletter van de Sint. Na de viering in de gymzaal bracht de Sint een bezoek aan de groepen 1/2 tot en met 5. De overige groepen vierden het Sinterklaasfeest in hun eigen klas. Aan het einde van de morgen werden de Sint en zijn Pieten uitgezwaaid en eindigde een gezellige en feestelijke dag.

 

Kerst-inloop

Dinsdag 18 december was de traditionele kerstinloop. Vanaf kwart over zes waren de eerste kinderen met hun ouders aanwezig op het plein. Ze konden zich warm houden bij de vuurkorf en luisteren naar het geluid van de midwinterhoornblazers uit Almen. Om half zeven werd de deur door de Kerstman geopend en konden de kinderen met de ouders een kijkje nemen op het Mozaïek in kerstsfeer. In de klassen werden o.a. de zelfgemaakte kerstversieringen bekeken. In de hal kon men van een beker thee of koffie genieten. Buiten was er chocolademelk of glühwein. Door het koor van onze school werden kerstliederen gezongen onder begeleiding van juf Ellen en meneer Han. Meneer Han zorgde voor de verdere muzikale omlijsting in de hal. De drie schapen in de stal genoten ook van de aandacht die ze kregen. Natuurlijk hebben alle leerlingen, teamleden, hulpouders en leden van de ouderraad een groot compliment verdiend voor hun inzet tijdens de voorbereiding van het feest en de kerstinloop. 

Jullie hebben ervoor gezorgd dat het weer een sfeervol en gezellig kerstfeest was. 

 

Onderstaand certificaat hebben we ontvangen van de Stichting Kinderpostzegels.

Een resultaat waar onze kinderen uit de groepen 8 trots op kunnen zijn.

 


CITO toetsen/ Oudergesprekken (15 minuten)

Na de kerstvakantie worden de CITO toetsen voor lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling afgenomen. Vanaf eind januari 2019 worden de leerling-besprekingen op onze school gehouden Tijdens deze besprekingen heeft de intern begeleider overleg met de leerkracht(en) van uw kind over zijn of haar ontwikkeling. Hierbij worden ook de uitslagen van de toetsen bekeken. Tijdens de oudergesprekken op maandag 18 februari 2019 of donderdag 21 februari 2019 wordt de ontwikkeling van uw kind met u besproken. U krijgt voor deze gesprekken nog een uitnodiging.

 

 

WIJ WENSEN IEDEREEN PRETTIGE FEESTDAGEN EN

 

EEN GELUKKIG EN GEZOND 2019

 

Namens het team 

Gerrit Brummelman

Twitter