Nieuwsbrief 7, april 2019

Tevredenheidsonderzoek SBO het Mozaïek

Het tevredenheidsonderzoek is afgerond en inmiddels hebben we de resultaten ontvangen.Dinsdag 4 juni a.s. gaan we onder begeleiding van een medewerker van het bedrijf, die de onderzoeken hebben afgenomen, met het team de uitkomsten bekijken en bespreken (een analyse maken).Dinsdag 19 juni a.s. wordt deze analyse besproken in de MR en daarna worden de ouders en leerlingen geïnformeerd. 

Studiedag vrijdag 7 juni a.s.
Vrijdag 7 juni a.s. hebben we de laatste teamstudiedag van dit schooljaar. Tijdens deze dag gaan we de plannen voor het volgende schooljaar bespreken. Alle leerlingen zijn deze dag vrij. Wij geven het door aan de taxibedrijven.

Verkeersexamen groepen 8
Alle schoolverlaters hebben donderdag 4 april j.l. meegedaan aan het landelijke schriftelijke verkeersexamen. Er was in de weken voor het examen in de klas veel geoefend. En dat heeft geholpen. Alle kinderen zijn voor het examen geslaagd. Jongens en meisjes van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat. 

Medezeggenschapsraad  1 vacature
De Medezeggenschapsraad heeft met ingang van het nieuwe schooljaar 1 vacature voor de oudergeleding. Deze vacature ontstaat, omdat de dochter van één van de ouders met ingang van het volgende schooljaar naar het voortgezet onderwijs gaat. Heeft u belangstelling maar wilt u zich eerst laten informeren welke werkzaamheden eraan zijn verbonden, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de MR dhr. E. Hekkelman (leerkracht van groep 8A), te bereiken via het telefoonnummer van de school (0575-512452) of via het mailadres erikhekkelman@archipelprimair.nl

Technieklessen groepen 7
Dinsdag 16 april j.l. hebben de leerlingen van groep 7 technieklessen gehad op het Stedelijk. Deze lessen werden gegeven door vrijwilligers van het Platform Techniek Zutphen. Dit Platform promoot het vak techniek in het (speciaal) basisonderwijs. Dit doen zij door te vertellen over het groeiende aandeel van techniek in ons dagelijks leven en het laten werken aan technische opdrachten, zodat de leerlingen bewust worden dat er geen toekomst is zonder techniek. De leerlingen hebben aan de volgende 3 onderdelen meegedaan:

- een techniekcircuit
- het maken van een bel of lichtinstallatie
- het kennis maken met verschillende manieren van energie opwekken (windenergie, zonne-energie, accu/batterij, dynamo, cv ketel enz.)

Bij het vertrek ontvingen alle leerlingen een bouwpakket van een
zonneventilator.
Het was een zeer geslaagde en leerzame dag.Wij willen de vrijwilligers van het Platform Techniek Zutphen nog hartelijk bedanken voor hun inzet en begeleiding. 

Sportdag groepen 7 in het Klimbos in Ruurlo (donderdag 16 mei a.s.)
Donderdag 16 mei a.s. gaan de leerlingen naar het Klimbos in Ruurlo.
Deze sportieve activiteit is aangeboden door de Stichting Kanjers voor Kanjers.
Het Klimbos in Ruurlo is een echte ontdekking. Er zijn maar liefst 7 verschillende klimavonturen en circa 100 verschillende overgangen. Achter elke boom schuilt hier een nieuwe verrassing. Het Klimbos is voorzien van een continu zekersysteem. Dus veiligheid gewaarborgd! We willen de ouders die voor het vervoer en de begeleiding zorgen alvast hartelijk bedanken en natuurlijk de Stichting Kanjers voor Kanjers voor het prachtige aanbod. Aan het eind van de ochtend krijgen de kinderen nog een pannenkoek.

Sportdagen groep 5, 6 en 6/7
Dinsdag 28 mei a.s. gaan de leerlingen van de groepen 5, 6 en 6/7 naar de tennisclub van Zutphen voor een tennisclinic en woensdag 26 juni a.s. is de afsluiting van het Special Heroes project voor deze leerlingen op de atletiekbaan. Over beide sportdagen krijgt u nog verdere informatie.

Namens het team

Gerrit Brummelmanen ...

Twitter