Digitale geletterdheid
Op onze school besteden wij ook aandacht aan toekomstig digitaal onderwijs, maar vinden wij hierin een goede balans door ook vanuit de boekjes en op schrift te werken.
Vreedzaam
Onze school is een Vreedzame school. Sociaal emotioneel welbevinden en wereldburgerschap komen wekelijks terug op het lesrooster.
Winterpret
Namens het Mozaïek wensen we jullie het allerbeste voor 2024!!

SBO HET MOZAÏEK

SBO Het Mozaïek is er voor alle leerlingen in het primair onderwijs in het samenwerkingsverband Zutphen, die op een bepaald moment onvoldoende kunnen profiteren van het onderwijs dat hen in de basisschool wordt aangeboden.
Onze school biedt deze leerlingen, die gezien hun problematiek met betrekking tot het leren, werkhouding en persoonlijkheid, aangewezen zijn op speciaal basisonderwijs, de kans zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.
Uitgangspunt is het pedagogisch klimaat:
een omgeving waarin een leerling weet dat hij/zij veilig en geborgen is. Eén en ander blijkt door heldere regels voor zowel de leerlingen, het personeel en de ouders/ verzorgers. Een duidelijke structuur waar we samen voor verantwoordelijk zijn. De regels zijn afgestemd op de mogelijkheden van de leerlingen, zodat ze erop aangesproken kunnen worden. Daar waar nodig krijgen de leerlingen de mogelijkheid gewenst gedrag aan te leren, zodat ze zelfstandig aan het goede schoolklimaat kunnen werken.

Kalender


studiedag
Startdatum/tijd: woensdag 6 december 2023
Einddatum/tijd woensdag 6 december 2023
Terugkerende gebeurtenis Enkele
Prioriteit: Normaal
Omschrijving:
leerlingen vrij
Aangemaakt door brummelman Op maandag 21 augustus 2023
Historisch Museum
Geplaatst in Nieuws
op 06-04-2023
[Lees meer]
Survivaldag groep 8
Geplaatst in Nieuws
op 09-11-2022
Survivaldag groep 8 2022 [Lees meer]
Opening Kinderboekenweek 2022
Geplaatst in Nieuws
op 09-11-2022
Opening Kinderboekenweek 2022 [Lees meer]

Welkom

Deze website geeft u informatie over activiteiten op onze school, recente ontwikkelingen en onze visie op goed onderwijs.
Onze school ligt in Zutphen en is actief in het samenwerkingsverband van de regio Zutphen e.o.. De leerlingen die onze school bezoeken komen uit de gemeenten Brummen, Lochem, Bronkhorst, Voorst en Zutphen.